Month: December 2017

Apakah yang tidak disebut dalam dalil itu bid’ah?

Untuk menjawab pertanyaan ini, ada tiga jenis perkara yang harus kita ketahui. Jenis pertama: Perkara yang ditetapkan oleh syari’at sebagai mashlahat. Ini adalah perkara yang disyari’atkan oleh Allah dan RasulNya, baik itu dengan cara menyebutkan […]

Ketika detik-detik terakhir itu datang

Bilal ibn Sa’d berkata, “Wahai orang-orang yang hidup abadi selamanya! Sungguh kalian tidak diciptakan untuk menjadi sirna. Akan tetapi kalian diciptakan untuk hidup abadi selamanya. Kalian hanya akan berpindah dari satu dunia ke dunia lainnya […]